Werkplezier in het sociaal domein

Op 1 oktober jl. vond de bijeenkomst “Werkplezier in het sociaal domein” plaats met professionals werkzaam binnen het sociaal domein.

De ochtend start met een bevlogen presentatie van Nancy Peeters, psycholoog, trainer en auteur van het boek “het geheim van geluk”. Nancy maakt op energieke wijze duidelijk waarom werken aan je eigen geluk in tijden met snelle veranderingen en ontwikkelingen zo ontzettend belangrijk is. Dat hoeft niet in grote stappen maar mag zeker klein beginnen zoals vaker op zoek te gaan naar je ‘gouden momenten’. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen laat ze de deelnemers hun gouden momenten delen: wat ging er goed, wat was jouw aandeel hierin en geef jezelf/elkaar hierover een compliment, ga op zoek naar momenten waarop je deze sterke kwaliteiten vaker kunt inzetten en maak eventueel afspraken wie jou daarbij nog beter kan helpen. Ze sluit haar presentatie af met de woorden dat je je eigen geluk en dat van de mensen om je heen, dagelijks kunt beïnvloeden.

Vervolgens discussiëren de deelnemers in kleine groepen en onder begeleiding, met elkaar over BRUIS. In twee gesprekrondes maken de deelnemers voor zichzelf concreet wat zij de komende tijd (gaan) doen om te bruisen en wat de organisatie waarin zij werken kan doen om hen hierbij te ondersteunen.

Een bijeenkomst waarin goed duidelijk wordt dat door te investeren in jezelf en te blijven leren, je jezelf gelukkiger maakte, meer tevreden en vitaler!