Regiobijeenkomst Gemeente Emmen

“De workshop biedt de organisatie goede handvatten voor het onder de aandacht brengen van vitaliteit. Datgene wat de klankbordgroep met elkaar heeft bedacht, werkt en slaat aan bij de deelnemers aan de workshop. De interactieve wijze waarop Pepijn de workshop geeft draagt bij aan hoe sta jij en je organisatie in het promoten van vitaliteit.”