BRUIS klankbordgroep

Op 14 maart was er een bijeenkomst van de klankbordgroep vitaliteit. Medewerkers uit verschillende gemeente dachten mee over o.a. het organiseren van nieuwe regiobijeenkomsten, de BRUIS campagne en stap 3 het activeren van medewerkers door middel van een spel. Tevens werd er gesproken over hoe we vitaliteit op een goede manier kunnen meten onder medewerkers maar ook op organisatie niveau.