Regiobijeenkomst Leiderdorp

Op 25 oktober vond de eerste regiobijeenkomst plaats in Leiderdorp. Een enthousiaste groep deelnemers, van trainee’s tot arboprofessionals, uit de omgeving nam hieraan deel.